نوروزنامه شبکه بین الدول HTLV-I شماره: 1 خرداد 1389

  نوروزنامه شبکه بین الدول HTLV-I         شماره: 1  خرداد 1389 The International Network for HTLV-I   پانوشت دكتور سيد رضائي عمله دستگاه سور وسات لويي جرگه بين الدول HTLV-I بر نوشته الدكتور جلاليان (  http://www.drmehrdad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=1 ) به رسم ...
۱۳۸۹/۱۰/۱۶

صفحات :
۱
 

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1