HTLV-I جزو خانواده رتروویروس ها

HTLV-I جزو خانواده رتروویروس ها می باشد. دراین خانواده ویروس های بسیار متفاوتی از بی خطر تا بسیار خطرناک وجود دارد، اما رفتار آنها بسیار با هم متفاوت است. بعضی سلولهای T را آلوده و تخریب وبعضی باعث القای تکثیر آنها می شوند.
بعضی در همه افراد آلوده ایجاد بیماری می کنند، اما بعضی مثل HTLV-I فقط در 3-1 در صد افراد آنهم در مدت طولانی بیماری ایجاد می کنند یا بطور مثال  HTLV-II و HTLV-III بیماری زا نیستند و اهمیت پزشکی نیز ندارند.

بنابراین اصطلاحاتی که بعضی همکاران کادر پزشکی در مورد ویروس HTLV-I بکار می برند، غیر علمی ، نادرست و ناشی از درک نادرست از مطالبعلمی و بیماری ها می باشد. پس، برای مشاوره فقط باید از افرادی که در مورد این ویروس تحقیق می کنندمراجعه کنید و صرف کار دانشگاهی یا پزشکی ملاک نمی باشد.

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1