جنبه های جامعه شناختی عفونت

آنچه برای عفونت HTLV-I در خراسان اتفاق افتاده است، عدم توجه دقیق به متون علمی در مورد این ویروس از طرف گروه های پزشکی، بهداشتی و حتی دانشگاهی بوده است. در ابتدای گزارش این عفونت در مشهد،  نامی که در خراسان به این ویروس داده شد غیر علمی بود. آثار جامعه شناختی و روان شناختی این نامگذاری در طی 16 سالی که از شناخت این ویروس در مشهد گذشته است، چنان عمیق بوده است که دهها سال دیگر طول خواهد کشید که بتوان آن آثار را با انتشار چنین مجموعه های علمی (کتاب حاضر، تلاش دو ساله گروهی 15 نفری از متخصصین دانشگاهی) ترمیم نمود و به ابتدای راه درست که از اول نیز امکان پذیر بود، برگردیم. شاید بتوان تعبیری که شده و تفاوتهای این دو ویروس را به تفاوتهای رفتاری اعضای یک جنس مشخص در عالم جانوران تشبیه نمود که در آن گروه  گونه "گرگ" ویژگی های بسیار متفاوتی با گونه دیگر گروه یعنی "سگ" دارد. اما به هر حال به دلیل ویژگی های بیولوژیک و فیزیولوژیک همه در یک جنس جای می­گیرند. اما HIV  و  HTLV-I در سطح خانواده یعنی دو رده تاکسونومی بالاتر با هم مشابهت دارند. درست است که هر دو سلول های Tرا آلوده میکنند اما HIV باعث تخریب سلول وHTLV-I   باعث فنا ناپذیری آن ها می شود  و یا HTLV-II و یا HTLV-III بیماری زا نیستند.

پس آنچه اهمیت خواهد داشت، نگرشی سیستمی به مسائلی از این قبیل خواهد بود، یعنی باید با نگاهی خردگرا و علمی به  عفونت ها بخصوص در شهر های زیارتی–گردشگری پرداخت و آن هم با کمک همه عوامل ذیربط از بهداشتی و پژوهشی گرفته تا درمانی، اجتماعی، سیاسی تا این مشکلات در هم تنیده ارتباط میزبان و میکروب را به نفع میزبان سوق دهند.

مهمترین شاخص شهر سالم از دیدگاه WHO میزان حمایت دوجانبه (Mutually Support) شهروندان از یکدیگر می باشد. به بیان دیگر مسئولیت حفظ بهداشت و سلامت شهروند از طرف سازمان های بهداشتی بطور آگاهانه و جهت دار به خود فرد سپرده شود. بطور مثال در عفونت HTLV-I  همه افراد سالم باید بدانند که ویروس از طریق مایعات, یا جز بدون سلول خون یعنی پلاسما یا سرم منتقل نمی شود. شاید بتوان گفت که HTLV-I تنها ویروس در طبیعت است که با انتقال سلول آلوده زنده منتقل میگردد. پس فرد آلوده بسیار بی خطر می باشد و فقط در سه مورد باید توجه بهداشتی انجام شود:

1) انتقال خون کامل یا اعمال جراحی، دندان پزشکی، تزریق ها و خال کوبی ها

2) عدم خورانش از پستان در مادران آلوده، چنین مادری می تواند شیر آلوده را به مدت یک روز در یخچال و فریزر گذاشته و سپس از طریق شیشه به نوزاد خود بدهد

3) در تماس های جنسی فقط مردان ویروس را منتقل می کنند، چنین مردانی باید رعایت اصول بهداشت جنسی را بکنند. شایان توجه است که ازدواج های زیر سن قانونی در دختران عامل خطر خواهد بود.

حال براساس شاخص های شهر سالم اولین وظیفه مسئولین بهداشتی ایجاد روحیه حمایت دوجانبه در شهروندان برای حل مشکلات بهداشتی و در این مورد خاص داشتن درک درست از یک ویروس بی خطر (احتمال بیماری زایی کم) ولی سرطانزا و ناتوان کننده در کسر کوچکی از جمعیت  (محتمل بزرگ ) می باشد.

 

برای مطالعه بیشتر جنبه های روان شناختی  کلیک کنید.

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1