رهنمودهای مشاوره ای برای افراد آلوده به ویروس

 افراد آلوده با ویروس HTLV-I :

1) HTLV-I ویروس ایدز نیست و موجب ایدز نمی گردد بلکه ویروس HIV موجب ایدز می گردد.

2) به پزشکانی مراجعه کنید که حتما تحقیقات علمی و اطلاعات مرتبط با این ویروس داشته باشند.

3) خون، اعضای بدن یا بافت های دیگر را اهدا ننمایید.

4) سر سوزن ها یا سرنگها را با دیگران بطور مشترک استفاده نکنید.

5) تماسهای جنسی بهداشتی ( بخصوص مردان که سلول منتقل میکنند ) را در نظر داشته باشید تا از انتقال جنسی ویروس ممانعت بعمل آید.

6) مادران شیرده از خورانش از پستان به نوزادان خودداری نمایند و شیر خود را بعد از آماده سازی و در شیشه با راهنمایی پزشک بدهند.

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1